Waarom het "int* var" is en niet "int *var"

2020-03-09 in blog

int* var is een variabele genaamd var, en die variabele is een pointer naar een integer. int *var is een pointer naar een variabele var, die een integer is. Maar wacht! Je kan niet "pointen" naar een variabele. Alleen naar een addres. Een "pointer" ...
#C #pointers #style