Socialisme: top of flop?

Vandaag de dag wordt het vooral geassocieerd met dikke vrouwen in hun tweede decennium, die vinden dat alle mannen vieze beesten zijn, die, als het even kan, eigenlijk allemaal dood moeten, terwijl het op papier een prachtig systeem is, waarin iedereen gelijk is aan elkaar en samenwerkt naar een groter doel in een utopische, klassenloze samenleving: socialisme.

“Maar in een socialistisch land is iedereen arm, kijk maar naar N. Korea.”

Niet iedereen in Noord Korea is arm, en er zijn weldegelijk klassen. De arbeiders wonen in belabberde woningen en mogen al blij zijn met een paar goede schoenen, terwijl de diplomaten zichzelf vertoeven in mooie vertrekken en de lege straten rondkarren in geïmporteerde, luxe auto's. Daarnaast moet iedereen een leider aanbidden die allang dood is. Noord Korea is niet socialistisch noch communistisch, maar een corrupte vlek op de kaart, bestemd om op een dag af te brokkelen tot er niets van over is.

Genoeg over die tragische verspilling van grond, terug naar het economisch aspect.

Natuurlijk wordt de rijke bovenklasse relatief arm, maar is dat werkelijk ongerechtvaardigd als daarmee de absolute armoede samen met de onderklasse opgeheven kan worden? Als iedereen zou ervaren wat we vandaag de “middenklasse” noemen, zou dat meer levens goed doen, dan slecht.

“Maar de vrije markt!”

Ah, die goede vrije markt. De vrije markt die efficiëntie stimuleert, zodat bedrijven voor zo laag mogelijke lonen hun arbeiders exploiteren, om te werken aan producten identiek aan die van andere bedrijven in dezelfde tak van “ondernemen”. In plaats van samen te werken, werken we in de vrije markt naast elkaar, waardoor vrijwel alle denkbare middelen verspild worden, voornamelijk tijd, mankracht en materialen.

Wat zegt het over een maatschappij, als alleen in Nederland al, een van de meest stabiele, gelukkige en rijke landen van Europa, dan niet de wereld, gemiddeld 5 mensen per dag hun eigen leven nemen?

Maar als socialisme een perfect systeem is, waarom hebben tot nu toe alle pogingen ertoe vroeger of later gefaald?

Omdat, en ik weet dat het cliché klinkt, de wereld er nog niet klaar voor was. Vroeger kon je gewoon werken voor je brood, maar tegenwoordig worden steeds meer banen overgenomen door robots. Daar is verder niks mis mee, als er maar een gelijk basisinkomen is voor de menselijke populatie, en dat is waar het socialisme zich voorzichtig begint te vertonen.

Bronvermelding:

CBS Doodsoorzaken

2017-06-25 in blog #vrije-markt #werken #socialisme #Noord-Korea #bedrijven