Open brief aan de Chat Controllers

Ik schrijf u deze brief om mijn felle ontevredenheid over "Chat Control" kenbaar te maken.

Ik heb het specifiek over het volgende initiatief van het Europees Parlement om "chat control" te verplichten[0], wat is uitgesteld tot 01/12/2021.

Destijds is dit voorstel neergeschoten met meer dan 80% tegen (vandaar het uitstel), en ik hoop dat het binnenkort in december opnieuw neergeschoten zal worden. Ik zal mijn 4 redenen geven waarom ik het met het voorstel oneens ben, en om uw mening vragen.

Dit is een schending van mensenrechten

Als dit voorstel doorgaat, en Chat Control wordt verplicht, dan worden niet alleen mijn maar ook uw mensenrechten geschonden volgens de rechtbank van Europa. (European Court of Justice Case C-511/18, para. 192)

Ontsleutelbaar = onveilig

Encryptie is alles wat we hebben voor electronische communicatie. Er bestaat geen vertrouwelijke post in de digitale wereld. Het is niet te detecteren of iemand met je communicatie heeft geknoeid of het heeft gelezen of gekopiëerd. Nogmaals: encryptie is alles wat we hebben om ons te beschermen tegen hackers en andere slechte partijen, die maar wat graag onze privé(!)gesprekken zouden willen lezen.

Ook uw berichten zullen gescand worden door een "kunstmatige intelligentie" en wellicht gelezen worden door een onbekend "veiligheids"bedrijf. Dat is het hele punt, iedereen wordt massaal gesurveilleerd. Of misschien worden ze zelfs gelekt door een corrupt persoon met toegang tot de private keys en komen ze op het internet. Wie weet. Want als je een private key hebt waarmee je alle communicatie kan decrypten, een loper, dan is dat equivalent aan gewoon geen encryptie.

Massasurveillance is ondemocratisch

Hoe kun je een vrije democratie hebben zonder privacy? Als je overal, altijd, zonder ook maar ooit iets gedaan te hebben, meedogenloos in de gaten wordt gehouden? En je al je acties daar subtiel, zonder het misschien zelf door te hebben, naar aanpast?

Dit werkt niet voor, maar tegen slachtoffers

Dat dit totalitaire sleepnet dan wordt geframed als een manier om kindermishandeling tegen te gaan, is misselijkmakend. Het kan zo zijn dat de bedoelingen goed waren maar het is bekend dat dit soort maatregelen slachtoffers helemaal niet helpen, integendeel:

  1. Kunstmatige intelligentie is geen magisch wapen en moet de taak van de goed getrainde politie en experts niet vervangen met vage en foutgevoelige wiskundige filters.

  2. Kwetsbare mensen moeten veilig en beschermd kunnen communiceren.

  3. Het idee dat communicatie met onder andere therapeuten en vertrouwenspersonen niet vertrouwelijk is, is schadelijk. Hierdoor gaat het vertrouwen in digitale communicatie verloren en gaan ze misschien minder snel hulp zoeken of aanvaarden.

N.B. De Duitse Politicus Patrick Breyer stelt[1] trouwens dat volgens de Zwitserse politie 90% van automatische matches helemaal niet om illegaal, maar juist onschuldig materiaal gaan, bijvoorbeeld vakantiefoto's of een consensuele uitwisseling van foto's tussen twee willende partijen.

Het woord is aan u

Nu dat ik uw mijn mening heb verteld, ben ik benieuwd naar de uwe. Het gebruik, of misbruik, van kunstmatige intelligentie en massasurveillance zal ongetwijfeld een keerpunt in de geschiedenis van de mens zijn.

Dus wat vindt u na dit gelezen te hebben zelf van Chat Control? Hoe lijkt het u om al uw post vooraf geopend en gelezen door een ander te ontvangen?[2]

Wat gaat u doen tegen deze kwaadaardige infractie op ons allemaal?

Doe wat juist is. Doe wat vrijheid bevordert en totalitarisme hindert.

Gegroet.

[0] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Fighting-child-sexual-abuse-detection-removal-and-reporting-of-illegal-content-online_en

[1] https://www.patrick-breyer.de/en/posts/messaging-and-chat-control/

[2] https://peertube.european-pirates.eu/videos/watch/33e62bd1-7682-4cc7-8b5a-cfeb64860240

2021-11-03 in blog #privacy