93% spookbestanden

Geweldig! Er loopt weer een server vol. Eens even een kijkje nemen met df -h, en zien dat / 93% vol zit. Waar zit dat 'm in? Wat zijn de 10 grootste vervuilers?

du -ha / | sort -n -r | head -n 10

ah, /var/log, /var/cache, /var/lib, the usual suspects.

apt-get clean
truncate /var/log/* -s 0
rm -r /var/cache/*

Hmm... Nog steeds 83% vol? Maar `du` zegt dat / slechts met 1.6G van de 13G gevuld is! Met ncdu is verder ook niks opvallends meer te zien. Mijn senior suggereert dat het misschien verwijderde bestanden zijn die nog open worden gehouden door een process... Apache!

service apache2 restart

Ha! Nu nog maar 11%, of 1.5G disk usage.

journaltl -xe

En geen foutmeldingen!

En in de toekomst, als ik weer "verwijderde" bestanden wil zien, kan ik lsof | grep deleted gebruiken.

2021-08-13 in blog #PHP #Linux #sysadmin #Apache